JOGSZABÁLYOK

 

1996. évi LVIII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

1997. évi LXXVIII. törvény
ÉTV - az épített környezet alakításáról és védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
OTÉK - az országos településrendezési és építési követelményekről

85/2000. (XI.8.) FVM rendelet
a telekalakításról

40/2002. (III.21.) Korm. rendelet
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

238/2005. (X.25.) Korm. rendelet
az építésfelügyeleti bírságról

________________________________________________________

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet
az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet
a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairó

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet
az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

308/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról

343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

________________________________________________________

31/2007. (II.28.) Korm. rendelet
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

255/2007. (X.4.) Korm. rendelet
az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

290/2007. (X.31.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

291/2007. (X.31.) Korm. rendelet
az építésfelügyeleti tevékenységről

378/2007. (XII.23.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

________________________________________________________

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
(új) OTSZ - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

277/2008. (XI.24.) Korm. rendelet
az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról

________________________________________________________

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE)
(régi) OTSZ - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE)
az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE)
az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 

Forrás: