ÉPÜLETENERGETIKA

 

2006. szeptember 1-től kezdődően az építési engedélyezési eljárások során az épületek hőtechnikai és energetikai ellenőrzését a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásai alapján kell elkészíteni.

A rendelet előírásai alapján az alkalmazott szerkezetek hőátbocsátási tényezői mellett az épület fajlagos hőveszteségtényezőjét, valamint az összesített energetikai jellemzőt is szükséges vizsgálni.

Az ellenőrzés ki kell terjedjen a fűtéshez, melegvíz-termeléshez felhasznált energiahordozó, az alkalmazott gépészeti rendszerek, azok szabályozási lehetőségeinek, veszteségeinek, illesztési pontatlanságainak kérdéskörére. Ellenőrizendő továbbá a nyári túlmelegedés kockázata.

A számítás készülhet ún. egyszerű, illetve részletes módszerrel. A részletes módszer ugyan több számítást követel meg, de a benapozottság ismeretében pontosan figyelembe veszi az üvegfelületeken keresztül az épületbe jutó szoláris hőnyereséget. A számítás során ennek elhanyagolása egyes esetekben azzal járhat, hogy az épület nem, vagy csak a szerkezeteket érintő egyéb beavatkozások (pl. többlet hőszigetelés beépítése) mellett felel meg a követeléményeknek.

Vállaljuk az épület-energetikai munkarésznek a rendelet előírásai alapján történő gyors és pontos elvégzését.

Az épület adatainak megadásával online kérhet erre árajánlatot.

Megtekintheti továbbá minta számításunkat.